ORE-mötet 29-30/9-15

34 medlemmar med anhöriga hade mött upp till vårt årsmöte och årets sista vaskmöte i ORE. Det var husvagnar, husbilar och ett och annat tält på lägerplatsen.

Förmiddagen ägnades åt ett ivrigt grävande och vaskande med pannor och flera hembyggda High Bankers nere vid stranden.

Ett efter ett dök guldkornen upp i sandkoncentratet, flera korn ovanligt flikiga, ett bevis på en kort transportsträcka. Troligen är rullstensåsen ursprunget för på plats krossade stenblock med guldrika vittrade sulfider. Vi börjar få en bra bild vid det här laget hur och var guldet ligger.

Vid lunchen hade vi dukat upp ett långbord. Vissa medlemmar verkar ha en speciell förkärlek för surströmming. Vi andra höll oss en bit bort på bordet, men det gick lika bra. Maten satt bra efter ett hårt grävande.

18.00 började vårt årsmöte. Ny sekreterare, ledamot och suppleant valdes in. Övriga styrelsemedlemmar återvaldes. Därefter följde en diskussion om föreningen skulle fortsätta med att inmuta platser med guld både i Sverige och Finland. Skulle vi kunna påvisa guld i fast berg så vore det ju ännu bättre.

Årsmötesprotokoll och en mer ingående redogörelse för vaskträffen kan du läsa i nästa nummer av vår medlemstidning "Guldvaskar´n".

Kvällen ägnades åt grillning och snack vid en ordentlig lägereld. Någon fick igång ett dragspel och andra stämde in med "skönsång".

Söndagen fortsatte vaskandet något förminskat, då många långväga medlemmar packade och förberedde sig för hemresan. Dock hittades några korn också då.

Du som inte redan är medlem: Tycker du att det här verkar vara en intressant hobby, lös ett medlemskap och haka på något av våra vaskmöten, träffa likasinnade och prova lyckan med vaskpannan. Välkommen.

Johnny H./Ordf.